dsc01794

Họ tên: Hà Thị Thu Nga
Ngày sinh: 18/09/1991
Giới tính: Nữ
Quê quán: Quảng Ninh
Nơi ở hiện nay: TK5 Thị Trấn Quán Hàu, Quảng Ninh, QB
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2009-2013
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học Duy Tân
Chuyên ngành: Kế toán Kiểm toán
Điểm thi ĐH: 17
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 2 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa
Khu vực đăng ký dạy: Quảng Ninh, Đồng hới