d

Họ tên: Hà Thị Thu Thêm
Ngày sinh: 02/10/1998
Giới tính: Nữ
Email: hathuthem98@gmail.com
Quê quán: Lệ Thủy
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2016
Trình độ: SV năm 1
Trường đào tạo: Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: SP Toán
Điểm thi ĐH: 17.75
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: chưa có
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa, Anh văn
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới