1418979797611

Họ tên: Dương Thị Vân Anh
Ngày sinh: 12/09/1991
Giới tính: Nữ
Quê quán: Đồng Hới
Nơi ở hiện nay: Bắc Lý – Đồng Hới – Quảng Bình
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2009-2013
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học kinh tế Đà Nẵng
Chuyên ngành: QTKD
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 4 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Môn có thể dạy: Anh văn, TOEIC, Tiếng Anh Giao Tiếp
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới