12527928_915932155190123_1599534501_n

Họ tên: Đoàn Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 10/3/1990
Giới tính: Nữ
Quê quán: đồng hới
Nơi ở hiện nay: đồng hới – quảng bình
Đào tạo: ThS
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: đại học sư phạm huế
Chuyên ngành: hóa học
Điểm thi ĐH: 19
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Môn có thể dạy: Hóa
Khu vực đăng ký dạy: đồng hới – quảng bình