14665674929111464107651

Họ tên: Đoàn Thị Linh Giang
Ngày sinh: 06/02/1997
Giới tính: Nữ
Quê quán: Tuyên Hóa – Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Tk 13 – Phường Bắc Lý – Đồng Hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2015 – 2019
Trình độ: SV năm 1
Trường đào tạo: ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Chuyên ngành: Sp Tiểu Học
Điểm thi ĐH: 24.4
Nơi công tác: Tk 13 – Phường Bắc Lý – Đồng Hới
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2
Môn có thể dạy: Toán, Văn, Sử, Địa
Khu vực đăng ký dạy: Tp. Đồng Hới