ss

Họ tên: Đinh Văn Sỹ
Ngày sinh: 28/04/1998
Giới tính: Nam
Email: dinhsy808@gmail.com
Quê quán: Minh Hóa
Nơi ở hiện nay: Đồng hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2016-2020
Trình độ: SV năm 1
Trường đào tạo: Đại học quảng bình
Chuyên ngành: Sư phạm toán
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Sinh
Khu vực đăng ký dạy: Thành phố đồng hới- quảng bình