fb_img_1496885507715

Họ và tên: Đinh Thủy Hà Giang
Ngày sinh: 07/02/1992
Giới tính: Nữ
Email: dinhthuyhagiangqd@gmail.com
Quê quán: Minh Hóa, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2010-2014
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại Học Quảng Bình
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác: Trường Tiểu học Phú Nhiêu, Thượng Hóa, Minh Hóa
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Môn có thể dạy: Toán, Anh văn
Khu vực đăng ký dạy: Có thể dạy kèm tại Đồng Hới trong vòng tháng 6 này.