untitled

Họ tên: Đinh Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 02/09/1997
Giới tính: Nữ
Điện thoại: 0984539905
Email: linhlinh020997@gmail.com
Quê quán: Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Bắc Lý , TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2015-2019
Trình độ: SV năm 2
Trường đào tạo: Đại học Quảng Bình
Chuyên ngành: Toán
Điểm thi ĐH: 20,25
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Môn có thể dạy: Toán, Lý, Hóa
Khu vực đăng ký dạy: Thành phố Đồng Hới