Họ tên: Đinh Thị Thương
Ngày sinh: 02/06/1989
Giới tính: Nữ
Điện thoại: 0948270474
Email: lamuathu0206@gmail.com
Quê quán: Ba Đồn
Nơi ở hiện nay: Bắc Lý – Đồng Hới
Đào tạo: ĐH
Khóa học: 2008-2012
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: ĐH Quảng Bình
Chuyên ngành: Tiếng Anh
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Môn có thể dạy: Anh văn
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới

fb_img_1487472566283