image

Họ tên: Đinh Thanh Trung
Ngày sinh: 05/11/1992
Giới tính: Nam
Quê quán: Đồng hới
Nơi ở hiện nay: Hải thành Đồng hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2010
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: sư phạm
Chuyên ngành: hoá
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Môn có thể dạy: Tiếng Nhật
Khu vực đăng ký dạy: Đồng hới