image

Họ tên: đào thị cẩm vân
Ngày sinh: 20/02/1990
Giới tính: Nữ
Quê quán: Bố trạch quảng bình
Nơi ở hiện nay: Hoàn lão bố trạch quảng bình
Đào tạo: CĐSP
Khóa học: 2011- 2013
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Đại học quảng bình
Chuyên ngành: Sư phạm toán lí
Điểm thi ĐH:
Nơi công tác: THCS số 1 Nhân Trạch
Kinh nghiệm: 3 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Môn có thể dạy: Toán, Lý
Khu vực đăng ký dạy: Đồng hới. Hoang lão