11026552_419894988177997_856263140_n

Họ tên: Cao Thị Thảo
Ngày sinh: 17/10/1996
Giới tính: Nữ
Quê quán: Huyện Tuyên Hóa
Nơi ở hiện nay: Hải Thành-Đồng Hới
Đào tạo: ĐHSP
Trình độ: SV năm 1
Trường đào tạo: Đại Học Quảng bình
Chuyên ngành: Sư Phạm Sinh Học
Điểm thi ĐH: 16.5
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Môn có thể dạy: Toán, Sử, Sinh, Luyện chữ đẹp, TOEIC
Khu vực đăng ký dạy: TP Đồng Hới