i-di-n

Họ tên: Cao Thị Diệu Thúy
Ngày sinh: 25/12/1995
Giới tính: Nữ
Quê quán: huyện tuyên hóa,tỉnh quảng bình
Nơi ở hiện nay: ngõ 50,đường hữu nghị, phường bắc lý, thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình
Đào tạo: ĐH
Trình độ: SV năm 3
Trường đào tạo: Đại học quảng bình
Chuyên ngành: sư phạm ngữ văn
Điểm thi ĐH: 23.5
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6
Môn có thể dạy: Toán, Văn, Địa, Luyện chữ đẹp
Khu vực đăng ký dạy: khu vực bắc lý, thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình