ssv

Họ tên: Cao Thị Ánh Hồng
Ngày sinh: 22/02/1995
Giới tính: Nữ
Email: caoanhhong73@gmail.com
Quê quán: Quảng Trạch
Nơi ở hiện nay: Đồng Hới
Đào tạo: ĐHSP
Khóa học: 2014 – 2018
Trình độ: SV năm 4
Trường đào tạo: ĐH Quảng Bình
Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học
Điểm thi ĐH: 18
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: 1 năm
Lớp có thể dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4
Môn có thể dạy: Toán, Văn, Anh văn, Tin học, Luyện chữ đẹp
Khu vực đăng ký dạy: Đồng Hới