fb_img_1449816130072

Họ tên: Bùi Vũ Đạt
Ngày sinh: 28/05/1991
Giới tính: Nam
Quê quán: Thành phố Đồng Hới-  Tỉnh Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình
Đào tạo: ĐH
Trình độ: Đã tốt nghiệp
Trường đào tạo: Học viện âm nhạc Huế
Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc, sáng tác
Điểm thi ĐH: 27
Nơi công tác:
Kinh nghiệm: chưa có
Lớp có thể dạy: Mầm Non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Ôn thi Tốt Nghiệp, Luyện thi Đại học
Môn có thể dạy: Đàn, Thanh nhạc
Khu vực đăng ký dạy: Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình