Trương Mỹ Linh – THPT Quốc Học, Huế – SV Học viện ngoại giao

IMG_9422 (200 x 133)

“Những kết quả học tập mà em đạt được ngày hôm nay đều xuất phát từ nỗ lực rất lớn của bản thân. Nhưng đàng sau nổ lực đó là sự giúp đỡ của rất nhiều người, trong đó có phần đóng góp rất lớn của CHỊ – một người thầy luôn tâm huyết, kiên trì, hết lòng với học sinh, một người bạn, người chị đáng mến và luôn quan tâm đến chúng em.
Cảm ơn CHỊ, nhờ có chị và sự giúp đỡ của đội ngũ gia sư của trung tâm, ba nam học cấp 3 em đêu đạt kết quả học tập xuất sác và giấc mơ Ngoại giao đã trở thành hiện thực.
Chúc trung tâm của CHỊ ngày càng có nhiều học viên xuất sác, chúc cho nhiều em học sinh sẽ thực hiện được ước mơ của mình nhờ có CHỊ. “